FRA

Citat

En riktigt nätberoende människa går att känna igen, precis som en knarkare. Antingen är de överviktiga eller undernärda och kutryggiga. De har slutat tillföra kroppen det den behöver.

— Owe Sandberg


Därför är vi emot FRA-lagen

FRA-lagen innebär att Försvarets Radioanstalt (FRA) får övervaka all kabeltrafik som passerar Sveriges gränser. Sådan trafik kan vara mail, telefonsamtal, internetanvändning, osv. Avlyssningen sker utan någon som helst brottsmisstanke, till skillnad från hur avlyssning fungerat tidigare, då man från statens sida alltid varit tvungen att ha ett domstolsbeslut för att få avlyssna misstänkta brottslingar.

Regeringen menar att lagen är till för att förebygga och bekämpa terrorism, eller "yttre hot" som man kallar det. Men det är ytterst osannolikt att FRA kommer avslöja terrorister eller andra hot mot rikets säkerhet. Om de vill så kan de enkelt undkomma FRA genom kryptering, eller genom att använda sig av andra kommunikationsvägar.

FRA-lagen är även högst integritetskränkande. Vanliga människor får sin vardagskommunikation övervakad, helt utan brottsmisstanke. Vi säger förtroliga saker till varandra i telefon, vi mailar varandra om företagshemligheter, personliga relationer, eller bankärenden. Förtroendet till att ens kommunikation är säker och personlig skadas när det blir möjligt för en myndighet att i hemlighet avlyssna den. Mejl blir genom avlyssningen betydligt sämre skyddade än exempelvis fysisk post (som inte rutinmässigt lästs igenom sedan andra världskriget).

Den uppdaterade FRA-lagen från oktober 2008 innehåller även en domstol som i sig är grundlagsvidrig.

Bakgrund

Försvarets Radioanstalt fick sitt nuvarande namn 1962. Huvuduppgiften vid denna tidpunkt var främst att lyssna på luftburna signaler. Efterhand som alltmer trafik istället gick i kablar ville dock FRA ha utökade befogenheter för att även bedriva signalspaning i kabel.

Det förslag om utökade befogenheter som så småningom lades fram kallas i folkmun för "FRA-lagen". Våren 2007 skulle den nya lagstiftningen ha röstas igenom, men oppositionen lyckades få till en minoritetsbordläggning. Bordläggningen gjorde att frågan låg i träda under ett års tid.

I juni 2008 röstade riksdagen om samma lagförslag igen, och antog då FRA-lagen med röstsiffrorna 143 mot 138. Inför omröstningen var det väldigt osäkert hur utfallet skulle bli, detta då några riksdagsledamöter från alliansen i förväg meddelat att de inte tänkte rösta för lagen. Pressen på ledamöterna från de egna partierna blev till slut så stor att alla utom en, Camilla Lindberg (fp), gav upp och antingen jämkade ut sig eller röstade för lagen. Birgitta Ohlsson (fp) lade ner sin röst.

I oktober 2008 valde riksdagen att genomföra ytterligare förändringar av lagen efter en intern debatt om bland annat integritetsskydd mellan regeringspartierna.

Mer info

Christian Engström om FRA-lagen: Riv upp, gör om, gör rätt!

Det finns många sidor med info om FRA, hur man kan protestera och vad man kan göra för att skydda sig. Här är ett urval av dessa:

 

Ämnesområden: | | |